top of page

הכנות לפני שמתחילות

תכנון מקדים:

הטמעת הרגלים חדשים יכולה להיות מאתגרת, לכן עוזר להיות מתוכננים כדיי למנוע מההרגלים הישנים להשתלט.

נניח שהייתי אומרת לך שאנחנו הולכות לפרויקט של בניית בית חדש אבל בלי תוכניות? פשוט נזרום ספונטני...היית בטוחה שהשתגעתי נכון?

לכן, פרויקט כה חשוב כמו בניית אורח חיים בריא עבורך, מצריך תכנון מקדים כדיי להצליח.


לוחות זמנים:

תכנון סדר יום תזונתי וגופני, אז פתחי יומן והכניסי פעילות גופנית וזמנים להכנת ארוחות וזמני ארוחות ללו"ז.

אפשר להגדיר בהתחלה רק עוגנים כגון: שעות הבוקר המוקדמות כיעד לפעילות גופנית בלי שעה מדויקת.

לתכנן יום קודם את הארוחות ליום המחרת.מזון :

קניות מזון בריא

תכנון עקרוני שבועי לגבי איך יראו הארוחות מבחינה תזונתית.

לתכנן יום קודם את הארוחות ליום המחרת.

לתכנן מראש יציאות: אם את יוצאת ליום סידורים